Bütün mesele olmak ya da olmamak değil, oluşmak ya da oluşamamaktır

Hep akışlar vardır, sürekli akışlar. Durmak bilmeyen bir araya gelmeler, birbirinin içinde erimeler, birbirine blok oluşturmalar, ısınmalar, ışınmalar…