Somut, fiziksel, nesnel gerçeklik

Bedenin aklı, bedenin bilinci

Karıncanın, saksağanın, vaşağın bedeni dışında anlam, değer ve kuralları yoktur. Yoktur, çünkü balinanın bedeni anlam, değer ve kuralların kendisidir. Aha işte ortada somut, fiziksel ve nesnel bir beden varken, onun ötesinde anlam,değer ve kural koymaktır metafizik. Geçmiş olsun!