Kendini aydınlık sanan bulanıklıktır ‘ben’

Herkes toplasın bakalım iç açılarını
bir kuş ediyor mu?

Reklamlar