Makro(p)

Gelişigüzel Oyun

Şiir Tesirli Termodinamik Anlatı

El, tıpkı bir vinç. paketten bir sigara çıkarıyor. Ellerin, diğer organlara göre, beyinde kapladığı alan dikkate alındığında insanın bir vinç olduğunu söylemek mümkün. Tutup kavramak, koparıp parçalamak, kaldırmak, bir yerden başka bir yere taşımak, fırlatmak, itmek için… Zamanı da böyle tarif edebilir miyiz acaba?

El, tıpkı bir vinç. paketten bir sigara çıkarıyor. Elle-rin, diğer organlara göre, beyinde kapladığı alan dikkate alındığında insanın bir vinç olduğunu söy-lemek mümkün. Tutup kavramak, koparıp parça-lamak, kaldırmak, bir yerden başka bir yere taşımak, fırlatmak, itmek için… Zamanı da böyle tarif edebilir miyiz acaba?