Kendine benzer evren abicim

Şöyle kalp irisi bir mana taneciği bulabilir miyim diye eşelendiğimdir.