Şöyle kalp irisi bir mana taneciği bulabilir miyim diye eşelendiğimdir

Uluer Aydoğdu
Kasım 2019, Mutlubaharlarevi, İzmir

Hayır, kendilerini daha büyük bir ben atomlara açan kutlu bir halktır kuarklar
atomlar geri mi kalır hiç, hayır
güzel atlarına atlayıp moleküllere katılırlar
hayır, etrafında gördüğün her şeyin yapım ve tamir işinde çalışıyor moleküller
hayır, şu lodos
şu taşın başında güneşlenen kertenkele
şu kokusunu içine çektiğin döş
avuçladığın toprak
işittiğin haykırışlar
dünya hakkında birer dünyadır
hayır, güneş sistemi hakkında bir sistemdir dünya
hayır, Samanyolu Gökadası hakkında bir adadır güneş sistemi
hayır, mehtaplı gecelerde hissedersin bazen
Sagittarius adlı kara delik hakkında bir deliktir Samanyolu Gökadası.

Hayır, evrenin içinde daha küçük evrenler var
hayır, bu küçük evrenlerin içinde daha küçükleri
hayır, sonsuza kadar sürüyor bu birbirini içeriye alıp alıp bütünleme süreci.

Evren, kendine benzer abicim.

Üvercinka, Aralık 2019, Sayı 62.

Hayır

Uluer Aydoğdu

No, the birth of a mountain takes a long time,
so his death will take a long time.

No, the world is something like you, an object, a body.

Hayır, bir dağın doğumu uzun sürdüğü için ölümü de uzun sürer

hayır, dünya da senin gibi bir şeydir, bir nesne, bir beden

hayır, tanrı, devlet, mitler girdaptır varoluştan kaçarken yakalandığımız

hayır, ilerlemiyoruz, evcil düştük

hayır, küf mantarlarıyla aramızda bir mesafe yok

hayır, ucu açık bir matematiktir kâinat

hayır, zarlar gelmiş gibi davranamayız

hayır, pırrrr, yegane, tek ve biricik şiirdir

hayır, görebilen gözler Monolit Kütle’nin için için ve dışın dışın kıpraştığını görüyor

hayır, fiziksel gerçekliğe uymayan zihinsel bir gerçekliğimiz var

hayır, durumlar yaratarak ilerlemeliyiz tıpkı go taşları gibi

hayır, yaşadığımız kurgusal ve hayali dünya gerçek ama yanılsama.