“İktidar daima ağaç kılığındadır”*

Rüzgarda dalbudaksalmaları, kökleşip yerleşmeleri göremezsin.

*Deleuze